Att mötas som kungar

Framsida

 

Att mötas som kungar är en roman, ett psykologiskt drama mellan en son och en far.
Fiktionen bygger dock på en verklig händelse, konungamötet i Reval i september år 1589, det misslyckade mötet mellan kung och storhertig Sigismund av Polen-Litauen och hans far kung Johan av Sverige.
Misslyckandet var inte enbart ett haveri i det politiska förhållandet mellan två av dåtidens europeiska stormakter, utan det innebar också ett totalt sammanbrott i samtalet mellan son och far.
De skulle aldrig mera träffas.

Nacka, i maj 2014
Peter Saers


Författare: Peter Saers
Utgivare och copyright: Pervia förlag
ISBN:978-91-7517-598-0
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor:165


Finns ej längre att beställa på nätet


Sidan uppdaterades senast 5 juni 2017