Einhard och Emma


Einhard och Emma är en roman som utspelar sig vid kung Karl den Stores hov åren 793 till 800 e. Kr.

Den unge magistern Einhard kommer till hovet för att undervisa den kungliga familjen, ett uppdrag som allteftersom utökas med ansvar bland annat för färdigställandet av palatset och basilikan i Aachen.
Från nära håll får han som konungens hemligskrivare bevittna hur dåtidens mäktigaste man visade sig oförmögen att behålla sin drottning, gång efter annan.

Vid hovet träffar Einhard Emma och de blir så småningom ett par.
Fiktionen bygger på verkliga personer och händelser.

Den historiske Einhard är mest känd för sin krönika om Karl den Stores liv,
Vita Karoli Magni.
Emma var också i verkligheten hans livspartner.

Nacka, i november 2014
Peter Saers

 


Författare: Peter Saers
ISBN: 978-91-982086-0-3
Utgivare och copyright: Pervia förlag
tryckt hos Författares Bokmaskin, november 2014

Format: 146 x 206 x 16 mm
Antal sidor: 200

Finns ej längre att beställa på nätet

Bilden på framsidan föreställer det monogram som Karl den Store själv brukade använda för att signera sina dokument.

Sidan uppdaterades senast 5 juni 2017